Flamingo

via Romana, 1 | Cles (TN)

pizzeria

Giardino

Giardino

via Pilati, 16 | Cles (TN)

pizzeria, ristorante

Caprice

Caprice

via Armando Diaz, 18 | Cles (TN)

pizzeria